ingres bp Jakuba na diecezję białostocko-gdańską

Bp białostocko-gdański Jakub (Kostiuczuk) Bp Jakub urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Po odbyciu nowicjatu został postrzyżony w rasifor, a ówczesny abp białostocko-gdański Sawa udzielił mu święceń kapłańskich. Studiował w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Ławrze Św. Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża w Siergiejew Posadzie. W 1989 r. został wyświęcony na hieromnicha, zaś trzy lata później obronił pracę magisterską. W 1993 r. odbyły się postrzyżyny w małą schimę z imieniem Jakub. W 1995 r.  hieromnich Jakub rozpoczął pracę naukową w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Decyzją Soboru Biskupów PAKP został biskupem supraskim, a ingres biskupi odbył się 11 maja 1998 r. W tym samym roku objął duchową opiekę nad młodzieżą prawosławną. 22 maja 1999 r., podczas święta ku czci św. Mikolaja Cudotwórcy – święta białostockiej katedry, odbył się ingres bp Jakuba na diecezję białostocko-gdańską. Na podst.: http://www.orthodox.bialystok.pl/ Stefan Dmitruk