Aleksander, patriarcha Jerozolimy (213-250)

ALEKSANDER, męczennik, patriarcha Jerozolimy (Swiaszczennomuczenik Aleksandr, patriarch Ijerusalimskij), 16/29 maja, 12/25 grudnia

Był uczniem wielkiego nauczyciela i pisarza, prezbitera Klemensa Aleksandryjskiego (+ ok. 217 r.). Na początku III w. Aleksander został wybrany na biskupa Flawii Kapadockiej. Za czasów cesarza Septymiusza Sewera (193-211 r.) świętego wtrącono do więzienia, gdzie spędził trzy lata. Po oswobodzeniu udał się do Ziemi Świętej, żeby pokłonić się świętym miejscom.

Tam też został wybrany, po cudownym objawieniu, na pomocnika (współzarządcę) patriarcha Narcyza, który był w podeszłym wieku. To zdarzało się bardzo rzadko w praktyce starożytnej Cerkwi. Był pasterzem Cerkwi jerozolimskiej przez 38 lat, wkładając wiele wysiłku, zwłaszcza w dzieło katechezy. Biskup Aleksander zbudował w Jerozolimie bibliotekę dzieł pisarzy chrześcijańskich. Święty zmarł w więzieniu w czasie prześladowań cesarza Decjusza (249-251 r.).

opr. Piotr Makal