Alimus Machabeusz (166 BC)

ALIM, męczennik (Muczenik Alim), 1/14 sierpnia, zm. 166 r. przed Chrystusem.

Patrz SALOMEA, męczennica.

oprac. Jarosław Charkiewicz