Bazyli, biskup Riazania i Muromy (1609)

BAZYLI, biskup Riazania i Muromy (Swiatitiel Wasilij, jepiskop Riazanskij i Muromskij), 10/23 czerwca (przeniesienie relikwi w 1609 r.) i 3/16 lipca, zm. 1295.

Święty biskup Bazyli I był cudotwórcą. Wspomina go kronika Ławrentego, a na średniowiecznym spisie riazańskich hierarchów jest czwarty z kolei. Tradycja utożsamia świętego Bazylego z faktem przeniesienia do Riazania cudownego obrazu Ikony Matki Bożej z Muromy. Biskup Bazyli był na początku biskupem Muromy. Jednak złe duchy nastawiły mieszkańców miasta przeciw niemu. Niesprawiedliwie oskarżyli czyny, których rzekomo dopuścił się arcypasterz. Święty, po długiej modlitwie wyszedł wtedy nad rzekę Okę, rozpostarł na wodzie swą biskupią mantię i stanął na niej trzymając w dłoniach świętą ikonę muromskiej Bogurodzicy. Silny wiatr przenosił świętego po wodzie, a po kilku godzinach był już w Riazaniu, gdzie z czcią został przyjęty przez tamtejszego księcia i lud.

Jeszcze za życia biskupa Bazylego uważano za pobożnego męża. Na długo przed tym jak na początku XVII wieku odkryto jego relikwie, mieszkańcy Riazania czcząc pamięć świętego nazywali "stałym swoim obrońcą w trudach i atakach, pocieszycielem". Do świętego zwracają się przede wszystkim udający się w drogę - zwłaszcza wodną, z wiarą iż uchroni od niebezpieczeństwa. Na lądzie od napadu, na wodzie przed utonięciem.

Około 1540 roku mnich Erazm Hermolaus napisał "Opowieść o Bazylim, biskupie Riazania i Muromy".

Kościół prawosławny wspomina świętego 10/23 czerwca i 3/16 lipca (dzień śmierci). 10 czerwca 1609 roku w Riazaniu zostały odnalezione i przeniesione do katedry Zaśnięcia Matki Bożej relikwie św. Bazylego.

opr. Tomasz Sulima