Eugeniusz (III)

EUGENIUSZ, męczennik (Muczenik Jewgienij), 21 stycznia/3 lutego, zm. 303

Święci męczennicy Eugeniusz, Kandyd, Walerian i Akwila byli zamęczeni za wiarę w Chrystusa w czasie panowania cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (285-310).

Po wybuchu prześladowań, Walerian, Kandyd i Akwila ukryli się w górach niedaleko od Trapezuntu (obecnie Trabzon w pn-wsch Turcji). Woleli żyć między zwierzętami niż między poganami. Jednak zostali wkrótce potem odnalezieni i przyprowadzeni do Trebizondu. Ponieważ otwarcie i odważnie wyznawali wiarę w Chrystusa zostali poddani torturom. Męczenników bito wołowymi żyłami, strugano ich ciała żelaznymi szponami, posypywano solą i przypalano ogniem ich rany.

Kilka dni później aresztowano także św. Eugeniusza i poddano tym samym torturom. Po mękach wrzucono czterech męczenników do rozpalonego pieca. Jednak święci wyszli z niego nietknięci. Widząc, że żadne tortury nie są w stanie złamać męczenników, odrąbano im głowy. Wydarzyło się to w końcu III w.

Imię Eugeniusz pochodzi od greckiego imienia Eugenes, które składa się ze słów: eu - "dobrze" oraz genos - "ród". Pierwotne znaczenie: "dobrze urodzony, ze szlachetnego rodu, wielmożny".

opr. Piotr Makal