Izaak Syryjczyk, biskup Niniwy (VI)

IZAAK SYRYJCZYK, biskup Niniwy (Prepodobnyj Isaak Sirin, jepiskop Niniewijskij), 28 stycznia/10 lutego.

Urodził się w Beth Qatraye, na zachodnim brzegu Zatoki Perskiej w VII w. Wraz ze swoim bratem wstąpił do monasteru św. Mateusza (Mar Mattaj). Mnisi, widząc wysoki poziom życia duchowego i intelektualnego braci, poprosili ich by stanęli na czele wspólnoty. Jednak święty Izaak, chcąc doskonalić się w milczeniu, odszedł na pustynię. Jego brat nie raz prosił go o powrót, ale święty nie zgadzał się. Świątobliwe życie Izaaka zwróciło uwagę patriarchy Jerzego, który wyświęcił go na biskupa Niniwy (dzisiaj Mosul).

Jednak życie mieszkańców odbiegało od ideałów chrześcijaństwa. Świadczy o tym pewna historia. Pewnego razu, przyszło do św. Izaaka dwóch chrześcijan, prosząc go o rozstrzygnięcie sporu. Jeden z mężczyzn był winny drugiemu pewną sumę pieniędzy i prosił go o wydłużenie terminu spłaty długu. Jednak ten nie godził się na to i groził dłużnikowi sądem. Święty Izaak, cytując Ewangelię, prosił o miłosierdzie i danie dłużnikowi więcej czasu na spłatę. Mężczyzna powiedział: "Nie wtrącaj do tego swojej Ewangelii!" Święty Izaak odpowiedział: "Jeżeli nie przedkładasz przykazań Pana zawartych w Ewangelii, cóż wtedy pozostaje mi tutaj czynić?".

Na katedrze biskupiej św. Izaak wytrwał tylko pięć miesięcy. Tęskniąc za życiem ascetycznym poprosił patriarchę o zwolnienie i udał się w góry Huzistanu. Według niektórych życiorysów mieszkał tam aż do śmierci (początek VIII w.). Inne źródła mówią o tym, że po okresie pustelniczym, święty Izaak wstąpił do monasteru Rabban Shabur (Kurdystan). Tam też miał podyktować swoje pisma braciom. Izaak odznaczał się niezwykłą pokorą, łagodnością i dobrocią, mimo iż prowadził bardzo surowy tryb życia. Dużo czytał - nie tylko Biblię, ale także dzieła wielkich nauczycieli chrześcijańskich. Zmarł w podeszłym wieku, osiągając wyżyny duchowej doskonałości

Św. Izaak z Niniwy jest autorem wielu pism, m.in. Homilii ascetycznych i modlitw. Nie należy go mylić z innym świętym Izaakiem Syryjczykiem, zwanym Izaakiem ze Spoletto.

Imię Izaak wywodzi się z hebrajskiego słowa oznaczającego "Bóg się uśmiechnął".

opr. Piotr Makal