Jaropełk, książe włodzimiersko-wołyński (1086)

JAROPEŁK, książe włodzimiersko-wołyński, zmarł w 1086.

Wspomnienie liturgiczne przypada 22 listopada/5 grudnia.