Konstantyn, książę Jarosławski, cudotwórca (1321)

KONSTANTY, książę jarosławski (Błagowiernyj kniaź Konstantin), 5/18 marca (rocznica otwarcia relikwii w 1463 r.), 23 maja/5 czerwca (Sobór świętych rostowsko-jarosławskich) i 19 września/2 października.

oprac. Jarosław Charkiewicz