Krescencja z Rzymu (ok. 303)

KRESCENCJA Z RZYMU, męczennica (Muczenica Kriskientija Rimsjaka, Pitatielnica), 16/29 maja i 15/28 czerwca, zm. około 303 r. 

Patrz WIT, męczennik.

Imię Krescencja wywodzi się od łacińskiego słowa crescat - "kwitnąć".

opr. Jarosław Charkiewicz