Muza z Rzymu (V)

MUZA z Rzymu, żyła w V wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 16 maja/ 29 maja