Onezym (ok. 109)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Onezym (ok. 109)

ONEZYM, apostoł (Apostoł Onisim), 4/17 stycznia (Sobór siedemdziesięciu apostołów) i 15/28 lutego.

Był uczniem apostoła Pawła, jednym z grona siedemdziesięciu apostołów. O jego życiu dowiadujemy się z Listu apostoła Pawła do Filemona, najkrótszego z listów Nowego Testamentu.

Onezym był niewolnikiem apostoła Filemona, będącego bogatym mieszkańcem Kolosów, miasta we Frygii. Okradłszy swego pana, zbiegł i dotarł do stolicy imperium rzymskiego. Tam spotkał się z więzionym apostołem Pawłem i dzięki niemu stał się chrześcijaninem. Onezym pokajał się w grzechu i postanowił wrócić do swego pana, aby prosić go o wybaczenie. Przeczuwając, że nie będzie to łatwe, poprosił Pawła o napisanie listu do Filemona. Ten nie tylko wybaczył mu kradzież i ucieczkę, ale też darował wolność.

Po śmierci apostoła Pawła Onezym głosił Słowo Boże w Hiszpanii, Grecji i Azji Mniejszej, a będąc już sędziwym starcem został biskupem Efezu. Życie zakończył męczeńską śmiercią w Rzymie około 109 r.

Na ikonach święty przedstawiany jest w liturgicznych biskupich szatach, w sandałach lub boso. Ma niedługą, siwą brodę. Zwykle prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma zamkniętą Ewangelię.

oprac. Jarosław Charkiewicz