Rimma (I-II)

RIMMA, męczennik (Muczenik Rimma Nowodunskij), 20 stycznia/2 lutego i 20 czerwca/3 lipca, zm. I-II w.

Patrz: INNA, męczennik.

Był Słowianinem pochodzącym ze Scytii Małej i uczniem ap. Andrzeja pierwszego powołanego. Ucierpiał wraz z mccz. Inną i Pinną.

Imię Rimma pochodzi prawdopodobnie z greki od słowa richno - "rzucać, rzucanie".

opr. Jarosław Charkiewicz