Rościsław, książę wielkomorawski (870)

ROŚCISŁAW, książę wielkomorawski, równy apostołom (Rawnoapostolnyj Rostisław, kniaź Wielikomorawskij), 11/24 maja.

Był władcą Wielkich Moraw w latach 846-870. Jego życie było nierozerwalnie związane ze świętymi braćmi patrz Cyrylem i patrz Metodym Oświecicielami Słowian.

W 862 r. książę Rościsław zaprosił ich na Wielkie Morawy, by nauczali jego poddanych wiary chrześcijańskiej w zrozumiałym języku. Praca misyjna apostołów Słowian nie szła na marne. Miejscowa ludność przyjmowała wiarę w Chrystusa w obrządku słowiańskim. Nie było to na rękę rzymskim misjonarzom z Królestwa Frankońskiego, którzy oskarżyli braci o tłumaczenie Biblii na "nieoświęcony" język. W obronie swej pracy bracia pojechali do Rzymu, gdzie św. Cyryl zmarł.

W tym czasie sytuacja w Księstwie Wielkomorawskim zasadniczo zmieniła się. Książę Rościsław został wydany przez księcia Światopełka Frankom, którzy znęcali się nad nim, torturowali, a w końcu oślepili i skazali na śmierć. Miało to miejsce w końcu 870 r.

Powracającego na Morawy Metodego pojmali i oddali pod sąd Frankowie, przez których zostało zajęte i zniszczone Księstwo Wielkomarowskie. Uczniów świętych Cyryla i Metodego wygoniono. Na Morawach zaczęła zakorzeniać się wiara rzymska.

Św. Rościsław został kanonizowany przez Prawosławną Cerkiew Czech i Słowacji 29 października 1994 r. Jest jedynym świętym tej Cerkwi z tytułem "równy apostołom".

W ikonografii przedstawiany jest w stroju wielkoksiążęcym z koroną na głowie, jako młody mężczyzna z czarnymi włosami i krótką brodą. W jednej dłoni trzyma zazwyczaj makietę cerkwi, a w drugiej rozwinięty zwój z zaproszeniem bizantyjskich misjonarzy.

Imię Rościsław jest imieniem słowiańskim, złożonym z dwóch członów: rości - "rosnąć, mnożyć się" i sław - "sława".

oprac. Jarosław Charkiewicz