Taisa z Egiptu (V)

TAISA, błogosławiona (Błażennaja Taisja), 10/23 maja.

Żyła w V w. Egipcie. Po śmierci bogatych rodziców, będąc jeszcze w młodym wieku, zajęła się działalnością dobroczynną. Całe odziedziczone środki przeznaczyła na służbę chorym, biednym i bezdomnym. W ten sposób szybko sama popadła w ubóstwo. Wówczas jej życie diametralnie zmieniło się. Pokusy tego świata tak wpłynęły na niedoświadczoną dziewczynę, że pozostawiła dobroczynność i zaczęła prowadzić rozwiązłe życie.

Mnisi, których do niedawna Taisa przyjmowała podczas ich wędrówek, byli z tego powodu bardzo zatroskani. Uprosili abbę imieniem Jan, aby wpłynął na nią i przekonał do powrotu na drogę zbawienia. Starzec udał się do domu bezwstydnicy i zaczął prowadzić z nią rozmowę o jej grzesznym życiu. Po krótkiej, lecz głębokiej i szczerej pokucie, święta oddała swą duszę Panu. Jan z czcią pochował jej ciało, powrócił do swojej pustelni i opowiedział o całym zdarzeniu pozostałym braciom.

Świętej błogosławionej Taisy nie należy mylić z żyjącą nieco wcześniej patrz św. Taisą mniszką. Ze względu na miejsce swego zamieszkania obie noszą przydomek "Egipska".

W ikonografii święta przedstawiana jest jako młoda kobieta w jasnej, zdobionej sukni i białej chuście na głowie. Ręce (lub jedną, podczas gdy druga jest ukryta pod szatą) ma złożone na piersi w modlitewnym geście.

oprac. Jarosław Charkiewicz