Niedziela

święto 26.01/13.01.2020

Jutrz.: Ew. 10: J 66 (21, 1-14). Lit.: niedzieli po Objawieniu: Ap. 224 – od połowy (Ef 4, 7-13) i Ew. Mt 8 (4, 12-17).

Najważniejsze wiadomości:

Imieniny metropolity Sawy

Imieniny metropolity Sawy

Najserdeczniejsze życzenia dla władyki Sawy.

Kleszczele: święto Chrztu Pańskiego

Kleszczele: święto Chrztu Pańskiego

Świąteczne uroczystości w parafii pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach.

Spotkanie z ojcem Efremem z Alaski

Spotkanie z ojcem Efremem z Alaski

Spotkanie z uczniem starca Efrema z Arizony zorganizowało Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów.


„Tak jak dla ognia właściwym jest ogrzewanie, dla wody zraszanie, a dla świecy oświecanie, tak też dla żywej wiary właściwym jest uzewnętrznianie w dobrych uczynkach. ”

św. Tichon Zadoński

Publicystyka:

Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem?

Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem?

Czy kiedy w niedzielę rozglądamy się po cerkwi możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy chrześcijanami? Prawdopodobnie wszyscy myślimy, że wierzymy, gdyż inaczej nie przychodzilibyśmy regularnie do cerkwi; ale jaką wiarę mamy?

Piątki z Modlitwą Pańską

Piątki z Modlitwą Pańską

Piąta część rozważań o. Lawrence Farleya

Rekluzja - to nie po prostu zamknięcie. Święty biskup Teofan w Wyszy

Rekluzja - to nie po prostu zamknięcie. Święty biskup Teofan w Wyszy

Teofan Rekluz (Fieofan Zatwornik; Pustelnik) - wybitny rosyjski XIX-wieczny teolog i asceta, który spędził 28 lat w monasterze w Wyszy, w tym 22 lata w rekluzji, poświęcając się wyłącznie pracy i modlitwie

Czwartki z o. Schmemannem #3

Czwartki z o. Schmemannem #3

O ewolucji organizacji kościelnej na wzór państwowej.