Strona w przygotowaniu...

Od 2002 roku publikujemy informacje o historii i współczesności Cerkwi w Polsce i na świecie. Staramy się pokazywać jej piękno, mądrośc i doświadczenie. Sukcesywnie rozszerzamy nasze kompedium wiedzy o prawosławiu i ułatwiamy polskojęzycznym czytelnikom dostęp do zapoznania się z nauczaniem Cerkwi. Nasz zespół tworzą wolontariusze z całego kraju. Działamy pod patronatem Stowarzyszenia OrthNet.