urodził się Włodzimierz Łosski

Włodzimierz Łosski (1903-1958) Włodzimierz Łosski urodził się 26 maja 1903 r. Jego ojciec był pracownikiem Uniwersytetu w Petersburgu, gdzie wykładał filozofię. Włodzimierz Łosski rozpoczął studia na petersburskiej uczelni, ale musiał je przerwać w 1922 r. Naukę kontynuował w Pradze, a następnie na paryskiej Sorbonie. Do Paryża wyemigrowała cała rodzina Łosskich. Specjalizował się w badaniach nad patrologią grecką oraz średniowieczną filozofią wschodnią. Łosski był współzałożycielem prawosławnej francuskojęzycznej Instytutu pw. św. Dionizego Areopagity w Paryżu w 1945 r. Był też pierwszym dziekanem placówki oświatowej oraz kierownikiem katedry Teologii Dogmatycznej. Zmarł nagle 7 lutego 1958 r. Najbardziej znanym dziełem Łosskiego była "Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego" (wyd. Warszawa 1989) oraz  „Teologia dogmatyczna” (wyd. Białystok 2000) będącą pierwszą syntezą z tego zakresu. Do innych dzieł Włodzimierza Łosskiego należą m. in.: „Wstęp do teologii prawosławnej”, „Wizja Boga”, „Znaczenie ikon”, "Teologia negatywna i poznanie Boga według Mistrza Eckharta" Na podst.: http://orthodoxwiki.org/ Stefan Dmitruk