zmarł metropolita Dionizy (Bałaban)

Metropolita kijowski Dionizy (Bałaban) Dionizy Bałaban pochodził z ruskiego, dworskiego rodu. Po ukończeniu  Kijowsko-Mohyleńskiego Kolegium przyjął postrzyżyny mnisze. W 1650 r. został wyświęcony na biskupa chełmskiego, a pięć lat później na biskupa łucko-ostrogskiego. Po śmierci metropolity kijowskiego Sylwestra (Kosowa) został, 28 lutego 1658 r. ,  wybrany na tron metropolitów kijowskich. Patriarchat konstantynopolitański potwierdził wybór metropolity Dionizego mianując go egzarchą patriarchy Konstantynopola. Po podpisaniu ugody z Polską przez hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego metropolita Dionizy poparł przywódcę Kozaków Zaporoskich. Działanie hierarchy wywołało sprzeciw duchowieństwa, ale pomimo tego pozostał wierny Rzeczpospolitej. 28 sierpnia 1659 r. z inicjatywy metropolity zostały otwarty grób św. Hioba (Boreckiego) w którym znaleziono ciało, które nie uległo rozkładowi. Po zawarciu przez Wyhowskiego w 1659 r. ugody hadziackiej z Rosją i zajęciu przez wojsko rosyjskie Kijowa metropolita Dionizy opuścił stolicę Ukrainy i udał się do Łucka kierując parafiami metropolii pozostającymi w obrębie Rzeczpospolitej. Metropolita Dionizy zmarł 20 maja 1663 r. Władyka został pochowany w monasterze pw. św. Onufrego w Korsuniu. Na podst.: A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczpospolitej, Białystok 2001, s. 168 – 190. http://archiv.orthodox.org.ua/ Oprac.: Stefan Dmitruk