zmarł metropolita kijowski Jonasz III Rusin

Metropolita kijowski Jonasz III Rusin Data urodzin przyszłego metropolity nie jest znana. Wiadomo, że Jonasz miał syna Symeona i był spowiednikiem królowej polskiej Heleny – córki cara Iwana. Po śmierci żony przyjął postrzyżyny mnisze. Przed przyjęciem sakry biskupiej został archimandrytą monasteru pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Mińsku. Nie wiadomo kiedy i gdzie Jonasz przyjął święcenia biskupie. Po wyborze na katedrę kijowską Jonasza III w 1503 r. królowa Helena poręczyła przed królem Aleksandrem Jagiellończykiem za wybór hierarchy dzięki czemu metropolita uzyskał poparcie monarchy. Potwierdzenie wyboru na metropolitę kijowskiego Jonasz III otrzymał w 1504 r. Dokument podpisał patriarcha konstantynopolitański Pachomiusz. W latach 1503 – 1507 kierował metropolią kijowską. Zmarł 9 lipca 1507 r. Na podst.: http://archiv.orthodox.org.ua/ Oprac.: Stefan Dmitruk