Dawid, książę Jarosławski, cudotwórca (1321)

DAWID, książę jarosławski (Błagowiernyj Dawid, kniaź Jarosławskij), 5/18 marca (rocznica otwarcia relikwii w 1463 r.), 23 maja/5 czerwca (Sobór świętych rostowsko-jarosławskich) i 19 września/2 października, zm. XIV w. 

Imię Dawid pochodzi z hebrajskiego i oznacza "ukochany, ulubieniec".

opr. Jarosław Charkiewicz