Maria, siostra Łazarza

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Maria, siostra Łazarza

MARIA, niewiasta niosąca wonności (Mironosica Marija), 4/17 czerwca i trzecia niedziela po Passze (Niewiast niosących wonności).

Święte Maria i Marta były siostrami Łazarza i mieszkały w Betanii (dzisiaj Al Azarija). Obie uwierzyły w Chrystusa jeszcze przed wskrzeszeniem ich brata (J 11,1-44). Maria była tą kobietą, która "wybrała dobrą cząstkę" (Łk 10,42) słuchając słów Zbawiciela i namaściła Jego nogi drogocenną maścią nardową (J 12,3). Wg Tradycji Maria i Marta były w gronie niewiast, które spieszyły do grobu Jezusa z wonnościami.

Po męczeńskiej śmierci archidiakona Stefana i rozpoczęciu w Jerozolimie prześladowania wyznawców Chrystusa, żydzi wygnali sprawiedliwego Łazarza. Siostry opuściły Palestynę wraz z bratem i pomagały mu głosić Ewangelię w różnych krainach. O czasie i miejscu ich śmierci nie mamy żadnych świadectw.

Imię Maria pochodzi z hebrajskiego i oznacza "pani". Niektórzy wywodzą je także od akadyjskiego słowa marjam - "napawa radością".

opr. Piotr Makal