Maroniła (313)

MARCJANILLA z Egiptu, męczennica (Muczenica Marioniłła Jegipietskaja), 8/21 stycznia, zm. 313 r., patrz JULIAN z Egiptu, kapłan, męczennik.

oprac. Jarosław Charkiewicz