Marta, siostra Łazarza

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Marta, siostra Łazarza

MARTA,  niewiasta niosąca wonności (Mironosica Marija), 4/17 czerwca i trzecia niedziela po Passze (Niewiast niosących wonności).

Święte Maria i Marta były siostrami Łazarza i mieszkały w Betanii (dzisiaj Al Azarija). Obie uwierzyły w Chrystusa jeszcze przed wskrzeszeniem ich brata (J 11,1-44).  Wg Tradycji Maria i Marta były w gronie niewiast, które spieszyły do grobu Jezusa z wonnościami.

Po męczeńskiej śmierci archidiakona Stefana i rozpoczęciu w Jerozolimie prześladowania wyznawców Chrystusa, żydzi wygnali sprawiedliwego Łazarza. Siostry opuściły Palestynę wraz z bratem i pomagały mu głosić Ewangelię w różnych krainach. O czasie i miejscu ich śmierci nie mamy żadnych świadectw.

Imię Marta pochodzi z języka aramejskiego od słowa mar(a)tha, marta - "pani; pani domu".

opr. Piotr Makal