Piotr, książę, cudotwórca muromski (1228)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Piotr, książę, cudotwórca muromski (1228)

PIOTR, książę, cudotwórca muromski (Błagowiernyj kniaź Pietr, Muromskij czudotworec), 25 czerwca/8 lipca.

Wraz z księżną Febronią żył na przełomie XII i XIII w.

Książę Piotr rządził Ziemią Muromską od 1203 r. Pewnego razu zachorował na trąd i żaden z lekarzy nie mógł go wyleczyć. W nocy miał sen mówiący, iż pomóc mu może jedynie pewna dziewczyna o imieniu Febronia, córka pszczelarza. Leczyła ona chorych ziołami.

Przybyła do miasta Febronia nie tylko uzdrowiła księcia, ale również oczarowała go swą urodą i cnotliwością. Mimo sprzeciwu miejscowych bojarów Piotr zdecydował się wziąć ślub z piękną wieśniaczką. Wypędzono ich za to z miasta, lecz wkrótce na żądanie prostego ludu pozwolono powrócić.

Bogobojni i cnotliwi książęta Piotr i Febronia rządzili Muromem łaskawie, pomagając biednym i sierotom oraz wspierając Cerkiew. Będąc już w podeszłym wieku złożyli śluby zakonne i przyjęli imiona Dawid oraz Eufrozyna. Oboje zmarli tego samego dnia - 25 czerwca 1228 r. Ich ciała złożono do jednego grobu i pogrzebano pod miejscowym soborem. Wkrótce przy ich relikwiach zaczęły mieć miejsce cudowne uleczenia. Małżonkowie zostali kanonizowani przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1552 r. Tam też koncentruje się ich kult.

Święci Piotr i Febronia są patronami młodych małżeństw oraz proszących o błogosławieństwo na wstąpienie w związek małżeński.

Na ikonach święci przedstawiani są razem. Oboje mają na sobie mnisze szaty wielkiej schimy z nakryciami głowy. Piotr ma siwą, niedługą, zaokrągloną brodę, a w dłoni trzyma zwinięty zwój pisma. Febronia zależnie od wyobrażenia, trzyma krzyż, lub w stronę męża w modlitewnym geście kieruje ręce.

Imię Piotr pochodzi od greckiego słowa petros - "kamień" (lub petra - "skała, opoka").

opr. Jarosław Charkiewicz