Kijowsko-Pieczerskiej ikony Matki Bożej

Zdjęcie Kijowsko-Pieczerskiej ikony Matki Bożej

Kijowsko-Pieczerskiej ikony Matki Bożej (1073).

Wspomnienie liturgiczne przypada 3/16 maja.