Męcz. 62 kapłanów i 300 świeckich z Afryki, zamęczonych przez arian (477)

Męcz. 62 kapłanów i 300 świeckich z Afryki, zamęczonych przez arian (477).

Wspomnienie liturgiczne przypada 8/21 grudnia.