Nicejskiej ikony Matki Bożej

Zdjęcie Nicejskiej ikony Matki Bożej

Nicejskiej ikony Matki Bożej.

Wspomnienie liturgiczne przypada 28 maja/10 czerwca.