Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma

Zdjęcie Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma

Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła, świętowany jest 30 stycznia/12 lutego.

Tego dnia wspominana jest pamięć: św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza Teologa i św. Jana Chryzostoma.