Tychwińskiej Ikony Matki Bożej

Zdjęcie Tychwińskiej Ikony Matki Bożej

Tychwińska Ikona Matki Bożej (Tichwinskaja ikona Bożijej Matieri), jak mówi tradycja, została napisana przez ewangelistę Łukasza. Została wraz z Ewangelią i Dziejami Apostolskimi przekazana uczniowi ewangelisty - Teofilowi z Antiochii. Po jego śmierci ikonę przeniesiono do Jerozolimy, a w V w. do Konstantynopola. Umieszczono ją tam w kościele w Blachernach, od której otrzymała swą nazwę. W Bizancjum uważano ją za cudotwórczą. Była częstym źrodłem uzdrowień. Przez nią Matka Boża udzielała pomocy podczas najazdów nieprzyjaciół.

W 1383 r., na 70 lat przed upadkiem imperium, ikona opuściła Konstantynopol i w tym samym roku objawiła się rybakom nad jeziorem Ładoga, na ziemi nowogrodzkiej. Ujrzeli ją jak w niezwykłym blasku płynie po wodach jeziora. Ikona, według podania pojawiała się w kilku miejscach, by zatrzymać się w końcu niedaleko miasta Tychwin. Unosząca się w powietrzu ikona opuściła się na ziemię. W tym miejscu zbudowano drewnianą cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Świątynię często trawiły pożary lecz zawsze ogień oszczędzał ikonę Bogarodzicy.

Na początku XVI w. świątynię drewnianą zastąpiono kamienną. Wokół niej powstał wkrótce z nadania cara Iwana Groźnego męski Monaster Tychwiński. Licznie przybywający do wspólnoty pielgrzymi często byli świadkami uzdrowień, szczególnie ludzi niewidomych. W latach 1613-1614 monaster próbowały zająć wojska szwedzkie. W tym samym czasie pewnej pobożnej kobiecie o imieniu Marta, która wcześniej dzięki modlitwom przed świętą ikoną odzyskała wzrok, objawiła się Matka Boża. Poleciła przenieść ikonę z procesją wokół murów monasteru. Gdy to uczyniono wróg w panice odstąpił od oblężenia. Wkrótce też przed kopią tej ikony został podpisany pokój ze Szwedami. Ikona została następnie przeniesiona do Moskwy (sobór Zaśnięcia Bogurodzicy), ale po pewnym czasie na prośbę mieszkańców Nowogrodu, walczących ze Szwedami, spoczęła w soborze św. Zofii w Nowogrodzie.

W okresie rewolucji 1917 r. tychwińska ikona została przeniesiona do Rygi, gdzie przebywała podczas okupacji niemieckiej, po czym została przewieziona (m.in. przez Gdańsk) do Chicago w USA. Od 1995 roku, kiedy na nowo ożył monaster w Tychwinie, rozpoczęto starania o powrót cudownej ikony na Ruś. Nastąpiło to 9 lipca 2004 roku.

Ikona należy do najbardziej czczonych ikon w Rosji. Często wierni modlą się przed nią prosząc o zdrowie dla chorych dzieci. Święto Tychwińskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 26 czerwca/9 lipca.

opr. Jarosław Charkiewicz