Kolorowa Kontemplacja

Zadaniem każdego cerkiewnego wnętrza jest przekazanie zebranym, że Królestwo Niebieskie jest już tu na ziemi. Bacznie przyglądając się kolorowym kompozycjom w każdej z nich, możemy jednak znaleźć również pewne bardziej specyficzne tematy i przesłanie do tytułowej kontemplacji.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce

Wnętrze cerkwi Przemienienia Pańskiego naturalnie kieruje nas ku tematowi tego święta. Dzięki Zbawczemu Dziełu Chrystusa, Jego Wcieleniu, Przemienienie jest również naszym przeznaczeniem. W zjednoczeniu z Bogiem możemy uczestniczyć w świętości i stać się członkiem zastępów, które widzimy na ścianach i suficie cerkwi.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Gródku

W wielkoformatowych kompozycjach, w olbrzymich partiach tekstów wypisanych na ścianach i w kolorowych witrażach nieustannie powtarzają się motywy Maryjne. Program ikonograficzny wnętrza przedstawia Kosmiczną Wizję Bogurodzicy jako Królowej i Matki, którą zapowiadali prorocy, a apostołowie i wszyscy święci wychwalają po dziś dzień.

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy w swoim programie ikonograficznym skupia się na wykonawcy Boskiego Dzieła Zbawienia, Chrystusie. Wnętrze rozświetla niepowtarzalne witrażowe panikadilo (żyrandol), a ściany pokryte są przedstawieniami najważniejszych Ewangelicznych wydarzeń, które zamykają się w przedstawieniu Świętej Trójcy w centralnym miejscu nad ołtarzem.

Cerkiew Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie

Barwne, geometryczne ornamenty i anioły z kolorowymi skrzydłami zachwycają i na długo zapadają w pamięć. Całość stanowi niezwykle przemyślaną kompozycję w której uzupełniają się wzory, inskrypcje i malunki postaci.

Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

Mnogość przedstawień wypełniających cerkiew tworzy niespotykaną nigdzie indziej w Polsce przestrzeń sakralną. W głównej nawie znajdujemy dziesiątki sylwetek świętych i ilustracje do Akatystu Zwiastowania Bogurodzicy.

Produkcja:

Partner: