Poświęcenie cerkwi w Królowym Moście

Prawosławna parafia pw. św. Anny w Królowym Moście Pierwotnie mieszkańcy Królowego Mostu (woj. podlaskie) należeli do parafii monasterskiej w Supraślu oraz parafii w Gródku. Z biegiem czasu w Królowym Moście wybudowano kaplicę. W 1893 r. została ona uposażona przez Eugenię Hasbach –właścicielkę majątku oraz Sakowicza, który przekazał działkę na rzecz parafii. Obowiązki pierwszego proboszcza pełnił do 1919 r. o. Włodzimierz Owczarniuk. Za jego probostwa pobudowano nową cerkiew, plebanię i szkołę parafialną. Po 1919 r. nowy właściciel majątku – Karol Młodecki – przekazał kaplicę i szkołę na rzecz Kościoła Katolickiego. Wykończeniem głównej świątyni zajął się w latach1928 - 1939 o. Piotr Martyniuk. W okresie II wojny świątynia pw. św. Anny w Królowym Moście została 26 maja 1942 r. uroczyście konsekrowana przez abp grodzieńsko-białostockiego Benedykta. W tym samym roku doszło do masowego mordu ludności we wsi Popówka dokonanych przez niemieckich żołnierzy. 

Kolejnymi proboszczami byli: o. Mikołaj Bartnicki (1949 – 1950), o. Antoni Tatiweski (1950-1955), o. Jan Bandałowski (1955-1969), o. Rafał Czystowski (1969-1971), o. Włodzimierz Misiejuk (1971-1983), o. Eugeniusz Michalczuk  (1983-1991), o. Jan Pietruczuk(1992-1999), o. Eugeniusz Kosakowski (1999 - 2021). Od 2021 r. proboszczem jest o. Radosław Kondraciuk.

3 lutego 1991 r. parafię dotknęła tragedia. Tego dnia spalił się budynek parafialny wraz z archiwum.  W krótkim czasie parafianie odbudowali plebanię, która służy po dziś dzień.   Na podst.: E. Kosakowski, Historia parafii pw. św. Anny w Królowym Moście, w: „Wiadomości prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej”, nr 2/2004, s. 4-6. Stefan Dmitruk