Wybór metropolity Ignacego na patriarchę antiocheńskiego

Patriarcha antiocheński Ignacy IV Przyszły patriarcha urodził się w 1921 r. w syryjskiej wiosce Mchadrej k. Chamy. We wczesnych latach życia interesował się sprawami cerkiewnymi. Po ukończeniu studiów w Bejrucie został wyświęcony na diakona. Organizował życie młodzieży prawosławnej na terenie Libii i Syrii, dzięki czemu Cerkiew Antiocheńska uzyskała odrodzenie duchowe wśród młodych Syryjczyków. Od 1945 r. studiował w Instytucie Teologicznym św. Sergiusza z Radoneża w Paryżu. Po powrocie na Bliski Wschód zorganizował przy monasterze w Balamand (Syria) Prawosławny Wydział Teologii, którego został dziekanem. Był jednym z założycieli w 1953 r. Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej „Syndesmos”. W 1961 r. został wybrany biskupem, a w 1970 r. metropolitą latakijskim (Syria). Pełniąc posługę biskupią często przypominał o częstej praktyce eucharystycznej. 2 lipca 1979 r. Synod Patriarchatu Antiocheńskiego wybrał metropolitę Ignacego na patriarchę Cerkwi Antiocheńskiej. Na podst.: http://www.pravoslavie.ru/ Stefan Dmitruk