zmarł metropolita Czech i Słowacji Mikołaj

Mikulasz Kocwar urodził się 19 grudnia 1927 r. w Hanihovcach na Słowacji. Ukończył rosyjskie gimnazjum oraz Prawosławne Seminarium Duchowne w Pradze. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1950 r. został proboszczem parafii w Mikulaszewie. W latach 1954 – 1959 studiował w Moskiewskiej Duchownej Akademii. Po powrocie do Czechosłowacji służył w wielu parafiach diecezji preszowskiej, pełnił rolę sekretarza władyki preszowskiego oraz był spowiednikiem Prawosławnego Wydziału w Preszowie. W lutym 1965 r. metropolita czechosłowacki Doroteusz postrzygł Mikulasza w riasę z imieniem Mikołaj, a  28 lutego odbyła się chirotonia biskupia Mikołaja oraz intronizacja na katedrę preszowską. Bp Mikołaj wykładał w preszowskiej uczelni oraz aktywnie uczestniczył w dialogu prawosławno-anglikańkim i prawosławno – katolickim. W 1987 r.  Synod Cerkwi Słowackiej wybrał bp Mikołaja na stanowisko arcybiskupa słowackiego. W 2000 r. za zgodą dwóch państw – Czech i Słowacji – objął urząd metropolity Ziem Czeskich i Słowackich. Metropolita Mikołaj zmarł 30 stycznia 2006 r. Na podst.: http://www.pravoslavie.ru/ Stefan Dmitruk