Agapit z Cezarei Palestyńskiej (303)

AGAPIUSZ, męczennik (Muczenik Agapij), 15/28 marca.

Święci męczennicy: Agapiusz, Publiusz, Timolaos, Romulus, Aleksander, Aleksander, Dionizy, Dionizy zostali zamęczeni w Cezarei Palestyńskiej (obecnie osada Kajsarije w Izraelu) za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

W czasie pewnego pogańskiego święta zmuszano chrześcijan do składania ofiar bożkom. Tych, którzy odmówili, zaczęto publicznie torturować i zabijać. W tym czasie spalono męczennika Tymoteusza, a męczenników Agapiusza i Teklę rzucono na pożarcie dzikim zwierzętom.

Widząc to, sześciu młodzieńców: Publiusz, Timolaos, Aleksander, Dionizy, Aleksander i subdiakon Romulus zdecydowało się wyznać swoją wiarę i zostać męczennikami za Chrystusa. Jako znak tego, że podjęli tę decyzję dobrowolnie, związali sobie ręce i przyszli do zarządcy miasta. Widząc ich młody wiek, zarządca próbował wyperswadować im ich decyzję, jednak na próżno. Wtrącił więc młodzieńców do więzienia, w którym znajdowało się już dwóch chrześcijan: Agapiusz i jego sługa Dionizy. Wszyscy męczennicy zostali poddani strasznym torturom i na koniec ścięci.

Imię Agapiusz pochodzi od greckiego słowa agape - "miłość".

opr. Piotr Makal