Akilina z Fenicji(293)

AKWILINA, męczennica (Muczenica Akilina), 13/26 czerwca, zm. 293.

Święta męczennica Akwilina pochodziła z fenickiego miasta Bibla, a palmę męczeństwa otrzymała za czasów cesarza Dioklecjana. Rodzice wychowali ją w chrześcijańskiej pobożności. Gdy było jej 12 lat, Akwilina zaczęła przekonywać swoje pogańskie rówieśniczki, aby zwróciły się do Chrystusa.

Jeden z poddanych cesarskiego namiestnika Woluzjan doniósł, że święta poucza koleżanki, by nie uznawały religii ich ojców. Świętobliwa panienka niestrwożenie wyznała przed namiestnikiem swą wiarę w Chrystusa, dodając iż nie wyprze się jej. Woluzjan próbował namowami i próbami przekupienia wpłynąć na młodą chrześcijankę, jednak widząc jej upartość, nakazał wydać w końcu na męki.

Świętą oprawcy bili po twarzy, następnie obnażając, wydali chłoście. Szydząc, gnębiciel pytał "Gdzież twój Bóg? Niech przyjdzie i odbierze cię z moich rąk". Akwilina miała odpowiedzieć: "Pan Bóg w sposób niewidzialny jest ze mną i im więcej cierpię, tym więcej daje mi się sił i odwagi".

Świętą poddano okrutnym torturom. Rozżarzone pręty wsadzono w uszy i przewiercono głowę. Akwilina upadła jak martwa. Dręczyciel stwierdził, iż dziewczynka prawdopodobnie skonała, więc kazał wyrzucić jej ciało na pożarcie psom za miastem. Nocą do mężnej panny przybył anioł, który dotykając jej powiedział "Wstań i bądź zdrowa. Idź i nakaż Woluzjana, ponieważ tak jak on sam, tak i jego dzieła są niczym przed Bogiem". Męczennica oddając chwałę Bogu, podniosła się bez obrażeń. Udała się do pałacu namiestnika, stając przed Woluzjanem.

Ujrzawszy świętą, namiestnik w przerażeniu zawołał służbę, każąc stróżować przez całą noc. Rano Woluzjan przedstawił świętej dziewczynie wyrok śmierci, wydany czarownicy, która nie podporządkowała się cesarskim rozporządzeniom. Kiedy ją prowadzili na egzekucję, święta modliła się i dziękowała Bogu, że pozwolił jej oddać życie za jego święte imię. W odpowiedzi na modlitwę dało się słyszeć głos, który wzywał Akwilinę do niebiańskich pokoi, po czym święta oddała swego ducha. Kat bojąc się złamania rozkazu władcy odciął konającej głowę. Chrześcijanie z poszanowaniem pochowali ciało świętej męczennicy. Jej relikwie były później przeniesione do Konstantynopola i złożone w zbudowanej na jej cześć świątyni.

Akwilina (Akilina, Akulina) to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego oznaczające "brunetka, ciemna".

opr. Tomasz Sulima