Aleksander, kapłan (270-275)

ALEKSANDER, męczennik (Muczenik Aleksandr), 15/28 marca, patrz AGAPIUSZ, męczennik. Tego dnia wspomina się dwóch świętych o imieniu Aleksander.

Imię Aleksander składa się z dwóch greckich wyrazów: alekso - "bronię się; wspomagam" oraz andros - "człowiek, mężczyzna" i oznacza "obrońca ludzi, troszczący się o mężów" lub "odpierający wrogów".

opr. Piotr Makal