Alfeusz (I)

ALFEUSZ, apostoł z grona 70. (Apostoł Ałfiej), 26 maja/8 czerwca, zm. I w.

Święty apostoł z grona siedemdziesięciu Alfeusz pochodził z galilejskiego miasta Kafarnaum i był ojcem apostołów Jakuba oraz Mateusza. Przekaz tradycji podaje imiona innych dzieci - św. Abercjusza, który za wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa został przywiązany nago pośród uli i męczeńsko skonał od ukąszeń pszczół oraz św. Heleny, która zginęła pobita kamieniami.

Imię Alfeusz ma pochodzenie grecko-hebrajskie, od Αλφαιος (Alphaios) co znaczy "zmieniający się, zmienny".

opr. Tomasz Sulima