German, arcybiskup Kazania (1595)

HERMAN, arcybiskup kazański (Swiatitiel Gierman, archijepiskop Kazanskij), 23 czerwca/6 lipca (rocznica przeniesienia relikwii w 1703 r.), 25 września/8 października (rocznica przeniesienia relikwii w 1595 r.) i 6/19 listopada (rocznica śmierci).

Urodził się około 1505 r. w mieście Starica niedaleko Tweru w bojarskiej rodzinie Sadyriewów-Polewów. Już w młodości Grzegorz (świeckie imię przyszłego arcybiskupa) pokochał modlitwę i lekturę nabożnych ksiąg.

Mając dwadzieścia lat złożył śluby zakonne i zamieszkał w Monasterze Józefo-Wołokołamskim. Prowadząc wyjątkowo ascetyczne życie, został dostrzeżony przez biskupa twerskiego Ananiasza. W 1551 r. wyświęcono go na hieromnicha i mianowano przełożonym Monasteru Starickiego. Dwa lata później uczestniczył w Soborze Moskiewskim. Wkrótce potem powołano go do służby misyjnej. W 1555 r. wraz z arcybiskupem Guriaszem wyjechał do nowo utworzonej Diecezji Kazańskiej. Tam przez osiem lat kierował Swijażskim Monasterem Zaśnięcia Matki Bożej, szczególną wagę przywiązując do oświaty. Po śmierci Guriasza, w 1564 r. Hermana wyświęcono na arcybiskupa kazańskiego. Rozwijając pracę misyjną wznosił nowe cerkwie i monastery, otwierał szkoły dla miejscowej ludności.

Będąc kandydatem na stołeczną katedrę, arcybiskup Herman skrytykował krwawe poczynania cara Iwana IV Groźnego. Z tego powodu do końca życia pozostawał w niełasce. Zmarł 6 listopada 1567 r., będąc ofiarą zarazy morowej. Został pochowany w moskiewskiej cerkwi św. Mikołaja. Stąd w 1595 r. jego ciało przeniesiono do Swijażska i złożono w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej. Sto lat później zaliczono go do grona świętych. Jest jednym z największych świętych kazańskich.

Na ikonach święty przedstawiany jest w typowy sposób. Ma biskupi strój, i mitrę na głowie. W dłoniach trzyma zamkniętą Ewangelię. Ma jasnokasztanowe włosy i średniej długości brodę.

Imię Herman pochodzi z języka germańskiego i składa się z wyrazów heri - "drużyna wojenna" i man - "człowiek, mężczyzna". Oznacza więc "wojownika".

opr. Jarosław Charkiewicz