Jerzy z Policznej (1918)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Jerzy z Policznej (1918)

JERZY Stepaniuk z Policznej, 26 czerwca/9 lipca, pierwsza niedziela po 25 stycznia/7 lutego (Sobór nowych męczenników rosyjskich).

Święty Jerzy Stepaniuk urodził się 6 kwietnia 1881 r. we wsi Policzna, ówczesnej guberni grodzieńskiej, w rodzinie podoficera w stanie spoczynku Fiodora i Marty Stepaniuków. 7 kwietnia został ochrzczony w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku przez jej proboszcza, o. Antoniego Biegałowicza.

W 1900 r., po otrzymaniu stosownego wykształcenia, podjął pracę  nauczyciela w szkole we wsi Nogorodowicze (gmina Brześć). Ożenił  się z Eufrozyną Łogosz ze wsi Ochonowo. Urodziło się im troje dzieci, ale w wyniku chorób zakaźnych wszystkie zmarły jeszcze w dzieciństwie. Pobudziło to Jerzego do podjęcia decyzji o poświęceniu swego życia Bogu.

W 1911 r. Jerzy ukończył kursy duszpasterskie w Moskwie i po otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do jednej z wiejskich parafii w Turkiestanie, położonej około 450 km na północny-wschód od Ałma-Aty i 250 km od granicy z Chinami. Poza odprawianiem nabożeństw, nauczał religii i arytmetyki w miejscowej szkole. Wraz z matuszką Eufrozyną o. Jerzy już w Turkiestanie doczekał się czworga następnych dzieci: Heleny, Mikołaja, Taisy i Niny.

Okres I wojny światowej i rewolucji 1917 r. zastał ks. Jerzego w parafii w Andrejewskoje w Turkiestanie. W 1918 r. niektórzy kapłani zaczęli opuszczać Rosję i wyjeżdżać do Chin. W Turkiestanie zaczęły pojawiać się słuchy, że duchowieństwo ma być zlikwidowane. Nie trzeba było długo czekać na to, żeby wieści te zaczęły przybierać realne kształty. Wiosną i latem 1918 r. ziemia siemireczeńska spłynęła krwią pierwszych duchowny – męczenników, którzy ponieśli śmierć w bratobójczej wojnie białych z czerwonymi. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i niebezpieczna i żona ks. Jerzego zaczęła prosić go, aby wyjechali do Chin i tam przeczekali smutę, on jednak odmówił, mówiąc, że pozostawi swych wiernych. Do wsi wkroczyli „czerwoni”, kapłana aresztowano i trzymano pod strażą w miejscowym sielsowiecie. Po dwóch tygodniach, 26 czerwca 1918 roku we wsi Andrejewskoje rozstrzelano go i pochowano na cmentarzu za wsią.

Ksiądz Jerzy Stepaniuk został zaliczony do grona świętych decyzją  św. Soboru Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z 20 sierpnia 2000 roku. Jego pamięć Cerkiew czci dwukrotnie: w dniu śmierci – 26 czerwca / 9 lipca oraz wraz z innymi męczennikami i wyznawcami rosyjskimi XX wieku – w pierwszą niedzielę po 25 stycznia / 7 lutego.

 

Na podstawie:

poświęcenie ikony św. Jerzego Stepaniuka w Werstoku

www.przegladprawoslawny.pl

 

opr. Elżbieta Iwaniuk