Julia, dziewica z Ancyry (303)

JULIA, męczennica (Muczenica Iulia Ankirskaja), 18/31 maja

Patrz TEKUSA, męczennica.

Imię Julia pochodzi z łaciny i oznacza kobietę "należącą do rodu Julii".

opr. Piotr Makal