Kasjan z Uglicza (1504)

KASJAN UGLICKI, mnich (Prepodobnyj Kassian Ugliczskij), 21 maja/3 czerwca, 23 maja/5 czerwca (Sobór świętych rostowsko-jarosławskich) i 2/15 października.

Był z pochodzenia Grekiem. Dokładnie nie wiadomo gdzie się urodził. Niektóre źródła mówią o jednej z miejscowości na Krymie. Na chrzcie dano mu na imię Konstanty. Jego zacni i zamożni rodzice zadbali o odpowiednie na owe czasy wykształcenie syna.

W 1473 r. Konstanty znalazł się w składzie poselstwa towarzyszącego królewnie Zofii Paleolog, udającego się do Państwa Moskiewskiego, do wielkiego księcia Iwana III. Będąc tam wyraził pragnienie pozostania. Wielki książę zaproponował mu dobra ziemskie, lecz on wybrał skromne stanowisko bojara przy arcybiskupie rostowskim Jozafacie.

Po pewnym czasie arcybiskup przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Monasterze Kiryło-Biełozierskim. Konstanty udał się tam wraz z nim. Pomimo, iż nie był mnichem prowadził bardzo surowe, ascetyczne życie. Władyka Jozafat przekonywał go, aby złożył śluby zakonne, on jednak nie chciał tego uczynić. Jednak zasadniczo zmienił swe zdanie po tym, jak pewnej nocy objawił się mu św. Terapont Biełozierski i polecił mu zostać mnichem. Już następnego dnia złożył śluby zakonne i otrzymując imię Kasjan.

Po kilku latach pobytu w Monasterze Kiryło-Biełozierskim Kasjan odszedł nad rzekę o nazwie Uczma niedaleko Uglicza (stąd przydomek świętego) i został pustelnikiem. Często przychodzili tam do niego ludzie spragnieni porady duchowej starca. Zmarł 2 października 1504 r.

Na ikonach Kasjan przedstawiany jest w sposób typowy dla świętych mnichów. Jest starym mężczyzną z długą, siwiejącą brodą, mającym na sobie szaty mnicha wielkiej schimy. Prawą rękę ma uniesioną w błogosławieństwie, w lewej trzyma niekiedy rozwinięty zwój, na którym najczęściej spotykamy słowa: "Bracia, wspominajcie waszych nauczycieli".

Imię Kasjan pochodzi od łacińskiej nazwy rodu Cassii. Nazwa rodu wywodzi się prawdopodobnie od słowa cassus- "pozbawiony czegoś, biedny".

opr. Jarosław Charkiewicz