Konstantyn, książe gruziński (740)

KONSTANTYN, książę gruziński, męczennik, zmarł w 740 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 2/15 października.