Marcellus Machabeusz (166 BC)

MARKEL, męczennik (Muczenik Markell), 1/14 sierpnia, zm. 166 r. przed Chrystusem.

Patrz SALOMEA, męczennica.

oprac. Jarosław Charkiewicz