Mikołaj, arcybiskup Japonii (1912)

MIKOŁAJ, arcybiskup japoński, równy apostołom (Rawnoapostolnyj Nikołaj, archijepiskop Japonskij), 3/16 lutego.

Urodził się 1 sierpnia 1836 r. na Smoleńszczyźnie. Podczas nauki w Smoleńskim Seminarium Duchownym i Petersburskiej Akademii Teologicznej należał do najlepszych uczniów, szczególnie łatwo przyswajając wiedzę teologiczną i języki obce.

Gdy z Japonii nadeszła informacja, że poszukiwany jest nowy duchowny do Konsulatu Rosyjskiego w Hakodate, Iwan (świeckie imię przyszłego biskupa) poprosił, by go tam wysłano. W 1860 r. złożył śluby zakonne, a w następnym roku, po długiej podróży, dotarł do Japonii. Prowadzona przez niego praca, najpierw jako zwykłego duchownego, a od 1880 r. jako biskupa, przyniosła wymierne rezultaty. Wyświęcono pierwszych prawosławnych duchownych japońskich, coraz więcej Japończyków poznawało prawdziwą wiarę, a w 1891 r. odbyła się konsekracja katedry Zmartwychwstania Pańskiego w Tokio.

Święty był znawcą tamtejszego języka. Pozostawił po sobie przekłady prawie wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Psałterza, Horologionu, Trebnika, Typikonu i innych dzieł. Dzięki jego staraniom w języku japońskim wydawano trzy poświęcone prawosławiu czasopisma.

Arcybiskup zmarł 3 lutego 1912 r. w Tokio. Za zasługi w krzewieniu prawosławia Cerkiew obdarzyła go mianem "równego apostołom". Został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1970 r. Najbardziej znany jest w słowiańskim obszarze kulturowym i na Dalekim Wschodzie.

Na ikonach święty przedstawiany jest w liturgicznych, biskupich szatach z mitrą na głowie i panagiją na szyi. Ma krótką, przystrzyżoną, siwą brodę. Zwykle prawą dłoń ma złożoną w błogosławieństwie, a w lewej trzyma Ewangelię.

Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch słów: nike - "zwyciężać" i laos - "lud".

opr. Jarosław Charkiewicz