Symeon Nowy Teolog (1021)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Symeon Nowy Teolog (1021)

SYMEON NOWY TEOLOG, mnich (Prepodobnyj Simeon Nowyj Bogosłow), 12/25 marca.

Urodził się w Paflagonii w 949 r. Wychowywał się w Konstantynopolu, gdzie jako mnich wstąpił do Monasteru Studyjskiego. Tam powierzył siebie duchowemu kierownictwu św. Symeona Pobożnego.

W późniejszym okresie, w poszukiwaniu bardziej surowej reguły, przeniósł się do Monasteru św. Mamasa. Wkrótce został tam przełożonym i funkcję tę sprawował przez ponad dwadzieścia lat. W wyniku zaistniałych we wspólnocie animozji musiał ją opuścić, po czym założył nowy monaster. Tam też, przez nikogo nie niepokojony, spędził resztę swego życia. Zmarł w Konstantynopolu w 1021 r.

Św. Symeon Nowy Teolog kontynuował tradycje duchowe św. Jana Klimaka i św. Maksyma Wyznawcy. Pozostawił po sobie szereg pism o teologicznej treści. Otrzymał zaszczytny przydomek "Nowy Teolog", który wskazuje na jego wysokie miejsce w tradycji Cerkwi. Jego pisma zapewniają mu pierwsze miejsca wśród następców św. Jana Teologa i św. Grzegorza Teologa. Jest więc ostatnim z trzech świętych ojców, którym nadano zaszczytny przydomek Teologa.

Na ikonach święty przedstawiany jest w ciemnych szatach mniszych. Wyobrażany jest jako stary mężczyzna z zakończoną w szpic brodą i niewielką łysiną czołową. W prawej dłoni zwykle trzyma krzyż, a w lewej zwój, który czasami jest rozwinięty.

Imię Symeon (Szymon) pochodzi z hebrajskiego (Szim'eon) i oznacza "Bóg wysłuchał". Forma Symeon upowszechniła się na wschodzie Europy, a forma Simon (pol. Szymon) na zachodzie.

opr. Jarosław Charkiewicz