Teodozja dziewica (307-308)

TEODOZJA Z TARSU, męczennica (Muczenica Fieodosija diewa Tirskaja), 3/16 kwietnia i 29 maja/11 czerwca.

Pochodziła z miasta Tyr w Fenicji. W okresie prześladowań chrześcijan na początku IV w., bez obawy o własne życie odwiedzała w Cezarei Kapadockiej uwięzionych chrześcijan, podtrzymując ich na duchu w obliczu męczeńskiej śmierci.

Pewnego razu została pojmana przez pogan i poddana ciężkim torturom. Mająca zaledwie osiemnaście lat dziewczyna, nie wyrzekła się swojej wiary. Została wrzucona do morza, w którym poniosła śmierć. Miało to miejsce w 307 lub 308 r. Jej relikwie odnaleziono i w późniejszym okresie przeniesiono do Konstantynopola.

oprac. Jarosław Charkiewicz