Teoktyst z Nikomedii (304)

TEOKTYST, męczennik (Muczenik Fieoktist), 2/15 października, zm. 304 r.,

patrz Cyprian, biskup, męczennik.

oprac. Jarosław Charkiewicz