Smoleńskiej ikony Matki Bożej „Umilenije”

Zdjęcie Smoleńskiej ikony Matki Bożej „Umilenije”

"SMOLEŃSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ "UMILENIJE"

Wspomnienie Liturgiczne przypada 19 marca/1 kwietnia.