Świętego Sawy, arcybiskupa Serbii

Rocznica śmierci świętego Sawy, arcybiskupa Serbii przypada 12/25 stycznia.