Frontiusz z Galii (I)

FRONTIUSZ z Galii, żył w I wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 4/17 czerwca.